SAMURAI ARMOR YOROI no KOZANDO TaxfreeYOKO
Regular work

No.603-2
青紺糸威
黒板札桶川胴具足

Aokonito-odoshi Kuroitazane Okegawadougusoku

235,400yen
tax included
 

No.004
濃紺糸威
雲龍蒔絵塗桶川胴具足

Noukonito-odosi Unryu makienuri okegawadougusoku

278,300yen
tax included
 

No.003
紺糸威
鉄地板札二枚胴具足

Konito-odoshi Tetsudiitazane Nimaidougusoku

278,300yen
tax included

No.602
慶長梵字前立
輪宝紋二枚胴具足

Keichoubonjimaetate Rinpoumon Nimaidougusoku

330,000yen
tax included
 

No.0871
鉄黒板札
桶川胴奥州具足

Tetsuguroitazane Okegawadou Ousyugusoku

352,000yen
tax included
 

No.333
紺糸威
伊予札素懸具足

Konito-odoshi Iyozane Sugakegusoku

387,200yen
tax included

Page top ▲

No.002
紺糸威
伊予札鉄地厳星胴具足

Konito-odoshi Iyozane Tetsudiikaboshi Dougusoku

423,500yen
tax included
 

No.331-2
黒糸威
平角横立二枚胴具足

Kuroito-odoshi Hiratsunoyokotate Nimaidougusoku

462,000yen
tax included
 

No.331
藤糸威
平角横立二枚胴具足足

Fujiito-odoshi Hiratsunoyokotate Nimaidougusoku

484,000yen
tax included

No.330
紺糸威
黒鎧二枚胴具足

Konito-odoshi Kuroyoi Nimaidougusoku

484,000yen
tax included
 

No.317
紺糸威
縫延二枚胴具足

Konito-odoshi Nuinobe Nimaidougusoku

880,000yen
tax included
 

No.708
黒糸威
銀溜塗仏胴具足

Kuroito-odoshi Gintamenuri Hotokedougusoku

880,000yen
tax included

Page top ▲

No.310
紺糸威
総懸二枚胴具足

Konito-odoshi Sougake Nimaidougusoku

1,650,000yen
tax included
 

No.310-2
赤糸威
総懸二枚胴具足

Akaito-odoshi Sougake Nimaidougusoku

1,430,000yen
tax included
 

No.310-3
緋糸威
金板札総覆輪二枚胴具足

Hiito-odoshi Kinitazane Soufukurin Nimaidougusoku

1,650,000yen
tax included

No.309
逆沢瀉威
大札胴丸具足

Sakaomodaka-odosi oozane doumaru


2,750,000yen
tax included
 

No.339
紫裾濃威
黒大札一之谷兜腹巻

Murasakisusogo-odoshi Kuro-ozane Ichinotanikabuto Haramaki

2,750,000yen
tax included
 

No.302
金小札
緋縅二枚胴具足
Kinkozanehiodoshi Nimaidougusoku


2,200,000yen
tax included

Page top ▲

No.1000
黒小札赤糸威大鎧-覇王
鎌倉時代中期大鎧写
Kurokozane akaito-odosi ohyoroi Haou


2,970,000yen
tax included
   

Page top ▲